Category Archives: Giới thiệu

TIỂU SỬ CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH TÂM THANH (1931-2004)

TIỂU SỬ CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH TÂM THANH (1931-2004) THÂN THẾ Hòa Thượng Thích Tâm Thanh tự GIẢI TỊNH, hiệu CHƠN NGHIÊM. Thế danh Lê Thanh Hải, sinh năm Tân Mùi (1931) tại xứ Mã Châu, xã Duy An, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam Thân phụ là Bồ tát giới Thị Tịnh Lê Nghiêm, […]