Lễ Phát Thưởng qua các thời kỳ

Với truyền thống hàng năm, nhằm khuyến khích tinh thần học tập của các em đoàn sinh ở các Trường Tiểu Học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và Đại học cao đẳng, vào mỗi dịp hè GĐPT Phổ Hiền tổ chức Lễ Phát Thưởng để tuyên dương thành tích học tập của các em và khuyến khích động viên tinh thần các em cho năm học mới tiếp theo. Dưới đây là một số hình ảnh Lễ Phát thưởng qua các thời kỳ:

LỄ PHÁT THƯỞNG NĂM 1993 – 1994

LỄ PHÁT THƯỞNG NĂM 1994 – 1995

LỄ PHÁT THƯỞNG NĂM 2000 – 2001

LỄ PHÁT THƯỞNG 2006 – 2007