GĐPT PHỔ HIỀN được thành lập từ năm 1964 tại khu Bảy Hiền, nay là Chùa Phổ Hiền 198 Võ Thành Trang, Phường 11, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh. Gồm có 3 ngành Thanh – Thiếu – Đồng với đoàn: Thanh Nam, Thanh Nữ, Thiếu Nam, Thiếu Nữ, Đồng Nam, Đồng Nữ.

1. Lược sử GĐPT Phổ Hiền

Từ những năm 1950, từ “mảnh đất chưa mưa đã thấm” quê hương có huyền thoại “ngũ phượng tề phi”. Bên dòng sông yêu thương bên lũy tre làng, bãi mía nương dâu, vồng khoai, vạn sắt của ba huyện: Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc với những làng nghề….

Vào đầu xuân năm 1964 anh Như Đài đã mời một số anh, chị hiện đang sinh hoạt tại GĐPT Chánh Đạo chùa Xá Lợi để thành lập Ban Huynh Trưởng định hướng cho việc xây dựng GĐPT tại làng dệt Bảy Hiền.

2. aaaa

  • sss
  • sss

3. bbb

  • bbb