Trại Giác Ngộ 2022

Nhân dịp Lễ Thành Đạo Phật lịch 2566, Mừng Chu niên lần thứ 59 GĐPT Phổ Hiền, tổng kết các hoạt động phật sự năm 2022 đề ra các phương hướng hoạt động cho năm 2023. Ban Huynh Trưởng GĐPT Phổ Hiền tổ chức Trại Giác Ngộ 2022 cho toàn thể Đoàn sinh GĐPT Phổ Hiền.

HÌNH THỨC TỔ CHỨC: Tổ chức trại 2 ngày 1 đêm.
TÊN TRẠI: TRẠI GIÁC NGỘ 2022
THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM: Từ 7h30 ngày 31/12/2022 đến 17h00 ngày 01/01/2023. (nhằm ngày mùng 9-10/12 năm Nhâm Dần), tại Chùa Phổ Hiền.
THÀNH PHẦN THAM DỰ:Toàn thể Huynh trưởng và đoàn sinh các ngành Thanh – Thiếu – Đồng niên của GĐPT Phổ Hiền.
CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN:
Ngày 31 – 12 – 2022:
07h30 – 8h30:        Tập trung Đoàn sinh – Phổ biến nội quy – Chia đội.
08h30 – 9h30:        Khai Mạc Trại (có chương trình riêng)
09h30 – 11h30:      Trò chơi vận động 1 (có chương trình riêng)
11h30 – 13h30:      Ăn Trưa – Chỉ tịnh
13h30 – 14h30:      Lễ Phật – Ngồi thiền
14h30 – 15h30:      Thi Phật Pháp (có chương trình riêng)
15h30 – 17h00:      Trò chơi vận động 2 (có chương trình riêng)
17h00 – 18h00:      Ăn Chiều – Chuẩn bị lễ Chu Niên
18h00 – 19h00:      Lễ kỷ niệm Chu niên (có chương trình riêng)
Lễ phát nguyện đoàn sinh chính thức (có chương trình riêng)
19h00 – 20h00:      Chụp hình lưu niệm, giao lưu gặp gỡ
20h00 – 20h30:      Sinh hoạt vòng tròn, trò chơi nhỏ
20h30 – 22h00:      Văn nghệ dưới đèn
22h00:                   Chỉ tịnh – Họp BQT

Ngày 01 – 01 – 2023:
05h00:                   Báo Thức – VSCN
05h30 – 06h00:      Thể dục buổi sáng
06h00 – 07h30:      Lễ Phật – Lễ Phát Nguyện vào Đoàn
07h30 – 08h00:      Nghi thức buổi sáng
08h00 – 09h00:      Ăn Sáng
09h00 – 10h00:      Trò chơi vận động 3 (có chương trình riêng)
10h00 – 11h30:      Lễ Hằng Thuận (có chương trình riêng)
11h30 – 13h30:      Ăn Trưa – Chỉ tịnh
13h30 – 15h00:      Sinh hoạt vòng tròn, trò chơi nhỏ
15h00 – 16h00:      Bế Mạc Trại (có chương trình riêng)
16h00 – 17h00:      Dọn dẹp, vệ sinh đất trại
17h00:                   Kết dây thân ái ra về