Chương trình tu học ngành Thiếu: Bậc Chánh Thiện

Theo chương trình tu học được tu chỉnh tại Hội nghị Đại biểu Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam từ ngày 11 đến 14/08/2006 tại Văn phòng 2 Trung Ương GHPGVN, Thiền viện Quảng Đức và Tổ đình Vĩnh Nghiêm.
A. Phật pháp – Tinh thần – Lịch sử
(4 đề tài xuyên suốt cho 2 bậc Trung và Chánh Thiện)
1. Thực tập chánh niệm (theo sách: Tìm vào thực tại)
2. Mười điều thiện
3. Nghi thức tụng niệm
4. Tứ Nhiếp pháp
5. Tứ Chánh cần
6. Giáo lý duyên khởi
7. Chánh tín chánh kiến trong đạo Phật
8. Luân hồi
9. Bát chánh đạo
10. Tứ niệm xứ
11. Bát quan trai (thực hành)
12. Lược sử Phật giáo Việt Nam thời Nguyễn, cận đại, hiện đại
13. Giáo hội Phật giáo Việt Nam
14. Các ngôi chùa lịch sử
15. Huynh trưởng và đoàn sinh GĐPT hy sinh vì Đạo pháp
16. Tập điều khiển một buổi lễ Phật
17. Tập đánh chuông trống Bát nhã
18. Sự tích và hạnh nguyện của chư Phật và Bồ Tát.B. Hoạt động thanh niên
1. Các gút: Quai chèo kép, gút ráp cây, gút neo, gút mỏ neo, gút thoát thân
2. Tìm phương hướng bằng mặt trời và dùng gậy ước đạc chiều cao, khoảng xa
3. Đề phòng và cấp cứu điện giật
4. Di chuyển nạn nhân gãy xương, hô hấp nhân tạo
5. Dựng lều (các loại lều)
6. Vài kiểu thủ công trại
7. Mật thư
8. Sử dụng Sémaphore Quốc tế
9. Thêu may (Nữ).

C. Hoạt động xã hội
1. Lễ giỗ Tổ Hùng Vương
2. Thuốc lá có hại cho sức khỏe
3. Thái độ khi đến nơi công cộng
4. Phòng chống HIV/AIDS, thái độ đối xử với người nhiễm bệnh
5. Thực hiện công tác từ thiện xã hội
6. Chăm sóc người bệnh
7. Sự cần thiết của việc tiêm chủng ngừa các bệnh thông thường cho trẻ em
8. Sử dụng thành thạo máy vi tính
9. Sử dụng máy ảnh

D. Văn nghệ
1. Làm báo Đoàn – Sơn tranh tượng Phật, Bồ Tát
2. Khắc, chạm, đúc nắn các loại huy hiệu (GĐPT, GHPGVN, Pháp luân…)
3. Tập hùng biện, dẫn chương trình văn nghệ, hội thi
4. Sử dụng được một số nhạc cụ thông thường: Guitar, Armonica, trống…
5. Âm nhạc lý thuyết (tiếp theo).