Chương trình tu học ngành Thiếu: Bậc Trung Thiện

Theo chương trình tu học được tu chỉnh tại Hội nghị Đại biểu Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam từ ngày 11 đến 14/08/2006 tại Văn phòng 2 Trung Ương GHPGVN, Thiền viện Quảng Đức và Tổ đình Vĩnh Nghiêm.
A. Phật pháp – Tinh thần – Lịch sử
(4 đề tài xuyên suốt cho 2 bậc Trung và Chánh Thiện)
1. Thực tập chánh niệm (theo sách: Tìm vào thực tại)
2. Mười điều thiện
3. Nghi thức tụng niệm
4. Tứ Nhiếp pháp
5. Tứ Diệu Đế
6. Tứ ân
7. Nhân quả – Nghiệp báo
8. Lược sử Phật giáo Việt Nam (thời Lý – Trần)
9. Cuộc vận động của Phật giáo năm 1963
10. An cư kiết hạ (khái quát)
11. Tìm hiểu ngôi chùa trụ sở Phật giáo Tỉnh, Thành hội.B. Hoạt động thanh niên
1. Các gút: gút kép, ghế Anhmỏ chimgút carrickgút gỗ
2. Ký hiệu Morse và chữ sốTruyền và nhận tin thành thạo
3. Dấu lối đi đường thiên nhiên
4. Dựng lều thành thạo
5. Cấp cứu thông thường – Cứu chết ngạtchết đuốicầm máurắn rết cắn
6. La bànGóc phương vị và các hướng trên La bànTìm phương hướng bằng La bàn
7. Ước đạc khoảng cách và chiều caoƯớc đạt chiều rộng và chiều sâuCác phương pháp ược lượng – Bản đồ
8. Mật thư
9. Sử dụng Sémaphore Quốc tế
10. Thêu may (Nữ).C. Hoạt động xã hội
1. Giữ gìn bản sắc văn hóa Dân tộc
2. Bảo vệ môi trường sinh thái
3. Lịch sự nơi công cộng
4. Phòng chống ma túy
5. Ý thức, thái độ khi tham gia giao thông
6. Thêm một số biển báo giao thông đường bộ
7. An toàn về điện
8. Sử dụng máy vi tính
9. Điện thoại di động.

D. Văn nghệ
1. Viết, trình bày báo tường của Đội, Chúng
2. Sưu tầm ca dao tục ngữ, chuyện cổ Dân tộc, kể chuyện cho Đội, Chúng – Tập diễn thuyết
3. Âm nhạc lý thuyết tiếp theo
4. Biết thêm vài làn điệu dân ca